19-10-16

Attacus Stomsystem – ny prefabjätte bildad i Jämtland

SCF Betongelement, Attacus Betonghus och Attacus Trähus bildar det nya bolaget Attacus Stomsystem.

Det nya företaget erbjuder helhetslösningar för modernt byggande i trä och betong. Produktionen kommer även framgent att ske i Hammerdal, Strömsund och Fågelfors där unik kompetens har byggts upp under lång tid.

"För oss är det ett helt naturligt steg att ta – vi kan erbjuda våra uppdragsgivare kompletta stomlösningar oavsett material. Inom Attacus-koncernen har vi specialistkompetens inom trä, betong och stål. Med det nya upplägget får vi en unik förmåga att möta våra uppdragsgivares specifika önskemål med kostnadseffektiva och innovativa lösningar."
– Per Nilsson på Attacus Invest

Ett företag som utmanar byggbranchen

Det nya Attacus Stomsystem är ett av landets större prefab-företag i byggbranschen med ca 300 anställda. Företaget har ett tydligt fokus på att utveckla byggbranschen. Intresset för kombinationen trä och betong i byggkonstruktioner har ökat kraftigt och Attacus Stomsystem är väl rustat för att ta trä och betong i kombination till en ny nivå. 

"Vi är den första leverantören som tillverkar och levererar med kompletta stommar med trä och betong. Betong har många goda egenskaper inom brand, ljud, fukt och livslängd samtidigt som det finns mycket goda skäl att föra in trä i stommen, inte minst med hänsyn till miljöprestanda, kostnad, vikt och produktionstid."
– Pär Lundin, försäljnings- och marknadschef.

Smidig och enkel helhetsleverantör

Attacus Stomsystem kan nu erbjuda ett mer heltäckande tjänsteutbud kopplat till sina specialistkompetenser inom prefabricerade betong- och träelement. Det innebär att företaget kan erbjuda en helhetslösning med projektansvar för montage och samordning med underleverantörer – alltsammans med den jämna och kvalitet som kommer sig av produktion av elementen i väl kontrollerade och säkra miljöer på produktionsanläggningarna i Jämtland och Småland.

"Vi har tidigare samordnat och lärt av varandra inom koncernen men vi kan nu växla upp utvecklingsarbetet inom företaget. Vi besitter specialkompetens inom flera områden – framför allt produktion och leverans av högkvalitativa stom- och fasadsystem. Vi har helt enkelt skaffat oss bättre förutsättningar för att hjälpa vår kunder till en smidigare och enklare affär."
– Peter Filén, det nya bolagets VD

 

Kontakt för ytterligare information:

Pär Lundin
Försäljnings- och marknadschef
070-616 50 10 
par.lundin@scfbetongelement.se

Per Nilsson
Styrelseordförande
063-556707
per.nilsson@attacus.se

 
Skriv ut webbsida
Attacus Invest
 

Kontaktpersoner

Per Nilsson
 

Per Nilsson
VD
e-post

Adress & företagsuppgifter

Adress: Box 725, 831 28 Östersund
Besöksadress: Strandgatan 21, Östersund
Telefon: 063-55 67 00
Org nr: 556348-3683
E-post: invest@attacus.se

ATTACUSGRUPPEN

Attacusgruppen består av sju offensiva företag med stark förankring i Östersund och jämtländsk kultur. Dels kompletterar vi varandra i olika byggprojekt, dels anlitas vårt kunnande och våra resurser flitigt av andra byggare och beställare. Bolagen är specialister på sina områden inom byggbranschen; fastigheter, byggentreprenader, mark och anläggning, svets och smide, trästommetillverkning samt betongelementtillverkning.

 


Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB