Skriv ut webbsida

Attacus Trähus

Det är alltid enkelt att prata om produkten och då framförallt med dem som känner oss. För dem som inte känner oss vill vi beskriva vad relationer och utveckling betyder för oss för att skapa en unik produkt.

Relationer är då vi utvecklar våra produkter i samspel mellan människor. Kan vi överträffa våra beställares förväntningar, våra anställdas förhoppningar så att det blir GRETT (vilket är ett jämtländskt ord för det mer använda internationella ordet GREAT) så har vi överträffat allt.

Utveckling är att vara lyhörd och förändringsbenägen, vilket vi alltid strävar att få till i hela vår värdekedja. Detta skapar vi aktivt genom att arbeta med förbättringar, såväl internt som externt, för att hitta optimala och hållbara lösningar.

För mer information besök vår hemsida www.attacustrahus.se
 

PRODUKTGRUPPER

Villagrupper: En villagrupp kan bestå av fristående villor, rad- och/eller kedjehus. Beroende på leveransens omfattning tillverkar vi ca 450 st. småhus per år.

Utfackningsväggar: Vår produkt baseras, i huvudsak, på ett samarbete med JM AB och vi levererar ca 80 000 m² per år. Produkten till JM är standardiserad för att passa vår och deras produktion, den är dessutom P-märkt.

Takkasetter: I projekt där trästomme är olämpligt så är ofta taket en träkonstruktion. Att montera prefabricerade takkassetter gör att du snabbt får en vädersäkrad byggnad. Kassetten kompletteras på plats med underlagspapp, ytpapp, taktegel eller plåt.

Bullerplank: En växande befolkning, där bostäder tenderar ligga i områden där buller förr var en begränsning, kräver bulleråtgärder. Trafikverket och andra sätter årligen upp många mil bullerplank och vi är en leverantör till deras entreprenörer.
 

REFERENSER

Attacus Jämtlandshus - Steningehöjden

Steningehöjden

Beställare: PEAB
Arkitekt: Fokus Arkitektur AB
Typ: villor, kedjehus och radhus, hittills cirka 100 bostäder
Byggår: 2008-pågående

Attacus Jämtlandshus - Solna Stadsvillor

Solna Stadsvillor

Ort: Igelbacken, Gunnarbovägen och Fågelhundsvägen, Solna
Beställare: JM AB
Arkitekt: Kajsa Lidman, Sweco och Mondo Arkitekter
Typ: 84 kedje- och radhus om 4-6 rok
Byggår: 2011-2014

Attacus Jämtlandshus - Remonthagen

Remonthagen

Ort: Ryttarvägen, Östersund
Beställare: Attacus Västerport AB
Arkitekt: Arkitekt Rolf Bergsten AB
Typ: 14 parhus med totalt 28 bostäder 5 rok, fristående garagelängor
Byggår: 2011-2013

Attacus Jämtlandshus - Sköndal villor & stadsradhus

Lilla Sköndal

Ort: Maria Röhls, Harriet Sundströms & Vera Nilssons väg, Sköndal
Beställare: Småa
Arkitekt: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor
Typ: 9 villor och 18 stadsradhus om 131 kvm med oinredd vind
Byggår: 2012

Attacus Jämtlandshus - Riddarsporren

BRF Riddarsporren & BRF Löjtnantshjärtat

Ort: Fridensborgsvägen, Solna
Beställare: JM Bostad
Arkitekt: EttElva Arkitekter.
Typ: 2 flerbostadshus med totalt 132 lägenheter, 2-5 rok 38-115 kvm
Byggår: 2010-2011

Bullerplank

Ort: Tyresö och Helsingborg
Beställare: GPP Perimeter Protection AB
Byggår: 2012


Attacus Trähus - Husmontage

Husmontage

Ort: Oskarshamn
Beställare: Privatperson
Typ: 1 ½planshus
Byggår: 2013


Slussplan

Ort: Slussplan 1-9, Malmö
Beställare: JM AB
Arkitekt: White Arkitekter AB
Typ: 12-våningshus; 78 bostadsrätter, 21 hyresrätter, 3 affärslokaler
Byggår: 2011-2013

Attacus Trähus
 

Kontaktpersoner

Pär-Magnus Olofsson
 

Pär-Magnus Olofsson
VD/Projektledare
0644-64 21 03 / 070-670 03 22
e-post

Magnus Nilsson
 

Magnus Nilsson
Projektledare
0644-64 21 16 / 073-059 86 26
e-post

Gerhard Törnqvist
 

Gerhard Törnqvist
Projektledare
0644-64 21 02 / 070-330 27 95
e-post

Johan Edman
 

Johan Edman
Projektledare
0644-64 21 04 / 070-371 72 68​
e-post

 

Christer Modin
Projektledare
0644-64 21 05
e-post

Susanne Söderman
 

Susanne Söderman
Ekonomi
0644-64 21 06
e-post

Marianne Nordborg
 

Marianne Nordborg
Ekonomi
072-553 30 46
e-post

Adress & företagsuppgifter

Attacus Trähus i Jämtland AB
Adress: Box 30, 830 70 Hammerdal
Besöksadress: Järnvägsgatan 20
Telefon: 0644-64 21 00
Fax: 0644-64 21 09
Org nr: 556624-8893
E-post: info@attacustrahus.se
Hemsida: www.attacustrahus.se


Attacus Trähus i Småland AB
Besöks- och postadress: Bruksgatan 60, 570 75 Fågelfors 
Telefon: 0491-512 70
Fax: 0491-514 91
Org nr: 556226-5131
E-postinfo@attacustrahus.se
Hemsida: www.attacustrahus.se

ATTACUSGRUPPEN

Attacusgruppen består av nio offensiva företag med stark förankring i Östersund och jämtländsk kultur. Dels kompletterar vi varandra i olika byggprojekt, dels anlitas vårt kunnande och våra resurser flitigt av andra byggare och beställare. Bolagen är specialister på sina områden inom byggbranschen; fastigheter, byggentreprenader, mark och anläggning, svets och smide, trästommetillverkning samt betongelementtillverkning.

 

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB