Skriv ut webbsida

SCF Betongelement

SCF Betongelement AB ligger i Strömsund vid den natursköna Vattudalen i Strömsunds kommun, Jämtlands län.

Vi har i över 40 år konstruerat och producerat prefabricerade betongelement till bostäder, industrier, skolor, sjukhus, hotell och kontor. Vi dekorerar fasader i betong, bygger utemiljöer och påverkar stadsbilder.

I omedelbar anslutning till vårt kontor ligger fabriken. Totalt 16.000 kvm ligger under tak och till det skall läggas en lageryta på 40.000 kvm utomhus under traverser och lyftkranar. Järnvägsspår leder direkt in i fabriksområdet. Vi har en produktionskapacitet på 50.000 årston betongelement.

BOSTADSPROGRAM

I början av 1970-talet utvecklade vi ett system för uppförande av flerbostadshus med betongelement. Hittills har mer än 2.500 lägenheter byggts efter denna modell. Under andra hälften av 1980-talet vidareutvecklades systemet. De uppförda husen har fungerat mycket väl och uppskattas särskilt för den korta byggtiden, de låga underhållskostnaderna, värmeekonomin och ljudtätheten.

För mer information besök vår hemsida
www.scfbetong.se

REFERENSER

SCF Betongelement - Tyresö

Tyresö View

Nybyggnad av bostadsrätter, centrumdel och garage.
Betongelement: Vita och svarta slipade terrazzoelement, massiva bjälklag, pelare, balk, trappor.
Byggherre: Strabag projektutveckling AB
Arkitekt: Archus arkitekter

SCF Betongelement - Kungsholmsporten

Kungsholmsporten, Stockholm

Betongelement: Vita, svarta och gråa slipade fasadelement. Massiva bjälkagselement samt innerväggar. Totalt 19 000m²
Byggherre: Wallenstam AB
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor / Illustration Sightline Vision AB

SCF Betongelement - Gärstaverken

Gärstadverket, Linköping

Betongelement: Pelare, balk, bjälklag trappor fasadelement samt massiva bränslebunkerväggar.
Byggherre: Tekniska Verken, Linköping
Arkitekt: Bergs Arkitektkontor AB

SCF Betongelement - Flat Iron Building

Kv. Klassföreståndaren, Stockholm

Betongelement: Infärgade samt syratvättade fasadelement med fabriksmonterat fasadglas.
Byggherre: Skanska Fastigheter Stockholm AB
Arkitekt: Rosenberg Arkitekter

SCF Betongelement - Aurora

Aurora, Göteborg

Betongelement: Vita slipade terrazzo bröstningselement
Byggherre: Eklandia 16 AB
Arkitekt: Liljewall Arkitekter
SCF Betongelement
 

Kontaktpersoner

Peter Filén
 
Peter Filén
VD
0670-64 84 02
Pär Lundin
 
Pär Lundin
Försäljning
070-616 50 10
e-post
 

Johan Söderlund
Modellering/Säljstöd
0670-64 84 16
e-post

Fred Liljegren
 
Fred Liljegren
Produktion/Konstruktionschef
070-576 56 80
e-post
Ewa Söderqvist
 
Ewa Söderqvist
Ekonomichef
0670-64 84 07
e-post
Pär Gidlöf
 
Pär Gidlöf
Projektledare
070-558 33 96
e-post
Torbjörn Björkman
 
Torbjörn Björkman
Projektledare
070-558 33 94
e-post

Företagsuppgifter

Adress: Box 560, 833 24 Strömsund
Besöksadress: Skräddaruddsgatan 6-8
Telefon: 0670-64 84 00
Fax: 0670-134 65
Org nr: 556603-2735
E-post: info@scfbetong.se
Hemsida: www.scfbetong.se

Certifikat

SCF Betong Certifikat

ATTACUSGRUPPEN

Attacusgruppen består av nio offensiva företag med stark förankring i Östersund och jämtländsk kultur. Dels kompletterar vi varandra i olika byggprojekt, dels anlitas vårt kunnande och våra resurser flitigt av andra byggare och beställare. Bolagen är specialister på sina områden inom byggbranschen; fastigheter, byggentreprenader, mark och anläggning, svets och smide, trästommetillverkning samt betongelementtillverkning.

 

 

Internetmedia Kommunikationsbyrå AB