19-10-23

SCF Betongelement, Attacus Trähus och Attacus Betonghus
bildar Attacus Stomsystem

Från och med den 1:a oktober 2019 har SCF Betongelement, Attacus Betonghus och Attacus Trähus börjat sälja och leverera under det nya namnet Attacus Stomsystem.

SCF Betongelement, Attacus Betonghus och Attacus Trähus slås samman och bildar ett nytt bolag under gemensamt namn.

Attacus Stomsystem kommer att bli fastighetsutvecklarnas bästa partner för leveranser av stommar till boende, vård, skola, omsorg och industri. Målsättning är att erbjuda den bästa och mest kostnadseffektiva stomlösningen för dina byggprojekt.

Tack vare kompetens och erfarenhet från både träbyggnationer och betongstommar kommer Attacus Stomsystem på ett trovärdigt sätt erbjuda den bästa lösningen för varje unikt projekt. Det innebär också att vi tar ett nytt grepp om leveranser och montage av kombinerade stommar av trä och betong. Vi vill vara med och skapa morgondagens byggande.

Vi ser det som ett självklart steg för att utveckla marknaden och kunna leverera byggnader som inte bara är bland de högsta och mest prisade. Vi ser det som ett steg i att kunna mixa produkter för att kunna bygga mer miljöekonomiskt.
För er som vill ha mer information om det nya företaget går det självklart bra att kontakta oss. Se kontaktlista nedan.

Mer information om det nya företaget går självklart att läsa om på www.attacusstomsystem.se

 

Kontakt för ytterligare information:

Pär Lundin
Försäljnings- och marknadschef
070-616 50 10 
par.lundin@scfbetongelement.se

 
  Skriv ut webbsida
Attacus Stomsystem
 

Kontaktpersoner

Peter Filén
 

Peter Filén
VD
0670-64 84 02
E-post

Pär Lundin
 

Pär Lundin
Försäljnig & marknadschef
0670-64 84 14
E-post

 

Johan Söderlund
Modellering och kalkyl
0670-64 84 16
E-post

Kenneth Bengtsson
 

Kenneth Bengtsson
Försäljning och kalkyl
0644-64 21 01
E-post

Sali Bito

Sali Bito
Modellering och kalkyl
0670-64 84 16
E-post

Torbjörn Björkman
 

Torbjörn Björkman
Projektledare
070-558 33 94
e-post

Hanna Zetterholm
Projektledare
E-post
 

Anna Hagelin
Projektledare
E-post
 

Jörgen Olsson

Jörgen Olsson
Konstruktionschef
0670-64 84 22
E-post

Åsa Andersson

Åsa Andersson
Miljö och kvalitetschef
0670-64 84 06
E-post

Hans Edervall
Ekonomichef
E-post
 

Företagsuppgifter

Postadress: Box 560, 833 24 Strömsund
Telefon: 0670-64 84 00
E-post: info@attacusstomsystem.se
Hemsida: www.attacusstomsystem.se
Besökstider: Måndag – Fredag 08.00 – 16.00

Besöksadress Östersund
Strandgatan 21, 831 33 Östersund

Besöksadress Strömsund
Skräddaruddsgatan 8, 833 35 Strömsund

Besöksadress Trä – Hammerdal
Järnvägsgatan 20, 830 70 Hammerdal

Besöksadress Betong Hammerdal
Åsen 217, 833 41 Hammerdal

Besöksadress Fågelfors
Bruksgatan 60, 570 75 Fågelfors

Certifikat

SCF Betong Certifikat

ATTACUSGRUPPEN

Attacusgruppen består av sju offensiva företag med stark förankring i Östersund och jämtländsk kultur. Dels kompletterar vi varandra i olika byggprojekt, dels anlitas vårt kunnande och våra resurser flitigt av andra byggare och beställare. Bolagen är specialister på sina områden inom byggbranschen; fastigheter, byggentreprenader, mark och anläggning, svets och smide, trästommetillverkning samt betongelementtillverkning.

 


Internetmedia Kommunikationsbyrå AB