Byggprojektet Åre Bergbana är nu igång

17-07-07

Ombyggnation av
XL Bygg Fresks butik

Attacus Bygg har under våren i samarbete med Panomeja genomfört ombyggnation av XL-Bygg Fresks butik i Östersund.
"Tillsammans med den positiva och hjälpsamma personalen på XL-Bygg, har det varit inspirerande och roligt att pussla ihop detta byggprojekt", säger Mats Lundqvist, Attacus Bygg.

Ett smidigt arbete

Per-Ola Pettersson, platschef för XL Bygg Fresks i Östersund, berättar mer om hur arbetet har sett ut:

"Under cirka ett halvårs tid har vår anläggning i Östersund genomgått en modernisering. Samtidigt som delar av anläggningen har varit byggarbetsplats har verksamheten för vår del rullat på! Tidigt i projektet, hittade jag och Attacus arbetsledning på plats bra former för vårt sammarbete, bygget skulle rulla på samtidigt som försäljningen skulle vara som ”vanligt”, ingen enkel ekvation men såhär i efterhand har vi löst uppgift på ett mycket bra vis från båda håll. Verksamhetens krav samt Attacus förmåga att hitta rätt lösningar byggtekniskt har genererat i en Anläggning som överträffade mina högt stående förväntningar samtidigt som vi fick ekonomin i projektet att hålla sig inom budget!

Jag vill passa på att nämna Martin Lindström, hans engagemang, bra bemötande, hans vilja att verksamheten ska vara nöjd med slutresultatet och samspel har varit en nyckel till framgång i projektet."

Panomeja är nöjda med samarbetet

Även Panomeja har goda upplevelser från samarbetet.

"Projektet har varit framgångsrikt, där vi som beställare har uppskattat att samarbetet mellan Attacus Bygg och dess underentrenörer och hyresgästen XL-Bygg Fresks har fungerat väldigt bra", säger Jan Oscarson, VD för Panomeja.

"Med tanke på projektets komplexitet så har upplägget med en förtroendeentreprenad passat väldigt bra och när vi nu är färdiga med dessa etapper kan vi även konstatera att vår budget har hållit. Vi ser fram emot med att fortsätta samarbetet då vi kommer att byta fasaden på fastigheten med start under hösten."

Vi på Attacus Bygg tackar Panomeja och XL-Bygg Fresks för att vi fick vara er samarbetspartner i denna förtroendeentreprenad.

Nu går många av våra medarbetare på semesterledighet, men på vissa ställen är det fortfarande full fart, bland annat hos gänget i Åre.

Trevlig sommar!

 

 
Skriv ut webbsida
Attacus Bygg
 

Kontaktpersoner

Peter Burman, Arbetschef, Attacus Bygg

Peter Burman
Arbetschef
e-post
063-55 67 42

Mats Lundqvist, Kalkyl/Inköp, Attacus Bygg

Mats Lundqvist
Kalkyl/Inköp
e-post
063-55 67 46

Johan Norman, Entreprenadingenjör/Kalkyl, Attacus Bygg

Johan Norman
Entreprenadingenjör/Kalkyl
e-post
063-55 67 44

Martin Lindström, Platschef, Attacus Bygg

Martin Lindström
Platschef
e-post
063- 55 67 43

Torbjörn Larsson, Platschef, Attacus Bygg

Torbjörn Larsson
Platschef
e-post
063-55 67 48

Christoffer Bundesen, Arbetsledare, Attacus Bygg

Christoffer Bundesen
Arbetsledare
e-post
070-686 78 80

Anders Speijer, arbetsledare, Attacus bygg

Anders Speijer
Arbetsledare
e-post
070-230 44 44

Adress & företagsuppgifter

Adress: Box 725, 831 28 Östersund
Fax: 063-55 67 40
Org nr: 556615-3259

ÖSTERSUND
Besöksadress: Ställverksvägen 1, Östersund
Telefon: 063-55 67 00
E-post: bygg@attacus.se
 

 
ISO 9001 certifikat
ISO 14001 certifikat

ATTACUSGRUPPEN

Attacusgruppen består av sju offensiva företag med stark förankring i Östersund och jämtländsk kultur. Dels kompletterar vi varandra i olika byggprojekt, dels anlitas vårt kunnande och våra resurser flitigt av andra byggare och beställare. Bolagen är specialister på sina områden inom byggbranschen; fastigheter, byggentreprenader, mark och anläggning, svets och smide, trästommetillverkning samt betongelementtillverkning.

 


Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB