Skriv ut webbsida

Våra Policys

Vi på Attacusgruppen värderar miljö,kvalitet, integritet och hållbarhet högt både inom varje företag och i alla våra projekt som vi är ansvariga för eller medverkar i, från idé till slutförande.

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Ladda ner vår redovisning

För print

För webb

KVALITETSPOLICY

Det är Attacusföretagens mål att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten i övrigt är felfri vid övertagandet.

Attacuskvalitet skall borga för att ett åtagande utförs:

 • I rätt tid
 • På rätt sätt
 • Till rätt pris
 • Och med respekt för kundens  förväntningar


Detta uppnås via vårt kvalitetssystem med kvalitetsplanen som styrinstrument. Kvalitetsplanen ger en orientering av projektet, visar arbetsplatsens organisation, hur kvalitetsronder, egenkontroll och avslutningsskede ska genomföras.

Attacusföretagens kvalitetsmål är att:

 • Bedriva alla projekt med egenkontrollplan enligt Attacuskvalitet.
 • Fortlöpande informera och utbilda all produktionspersonal i kvalitetsfrågor.
 • Fortlöpande följa och protokollföra hela entrepenadens ekonomi och kvalitet.
 • Slutliga kostnadsregleringar och eventuella anmärkningar vid slutbesiktning skall vara avhjälpta senast tio dagar efter slutbesiktning.

MILJÖPOLICY

Vi skall tillverka miljöanpassade produkter som uppfyller högsta krav på produktsäkerhet och kvalitet.
Vi skall minimera vår påverkan på miljön.
Vi skall hushålla med råvaror och undvika onödigt spill.
Vi skall klara eller överträffa kraven i lagar och förordningar.
Vi skall arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra fastställda miljömål.
Vi skall involvera och fortlöpande utbilda alla anställda i vårt miljöarbete.
Vi skall öppet redovisa miljöfakta.
   

MARKNADSPOLICY

Attacusföretagen skall vid varje tillfälle vara på bettet.
Vi skall alltid ge kunden ett personligt engagemang som kunden uppskattar.
Vi skall ha kunskap och bra utbildad personal inom våra verksamhetsområden.
I alla lägen där vi engagerar oss, i Jämtland där vi har våra rötter och på andra ställen, skall vi ha resurser att vara ett väl så bra alternativ som riksföretagen.
Attacusbolagens mål är att en Attacusanställd i alla lägen uppfattas med respekt av kunder, samhället och myndigheter.
Våra egna ekonomiska kalkyler skall vid varje tillfälle vara vår ledstjärna.
   

Attacus dataskyddspolicy

Inom Attacus skall varje dotterbolag upprätta ett register över de system som innehåller personuppgifter. I registret skall respektive systems ansvarige person anges samt vilket syfte systemet har. Till varje delsystem upprättas en bilaga där systemets specifika regelverk anges. I denna bilaga skall alltid lagringstiden för personuppgiften anges.  Om registret/systemet är av karaktären samtycke skall de personer som ingår meddelas och ges möjligheten att radera sina personuppgifter. Attacus har en generell policy som uttrycker att vi alltid ska vara restriktiva kring vilka uppgifter vi lagrar kring en person. Enbart nödvändiga uppgifter ska samlas. De system som innehåller personuppgifter skall hanteras med tydliga behörigheter och i en säker datamiljö. Om någon misstänker dataintrång skall detta snarast rapporteras till Datainspektionen.

 

 

 

ATTACUS NYHETER

 • 230511 - Attacus på offensiven Attacus Stål & Smide Läs mer
 • 230110 – En totalentreprenör inom ROT-projekt Attacus Bygg Väst Lars-Ove Hedman och Fredrik Andersson berättar om ROT-projekts säskilda utmaningar och fördelarna med totalentreprenad i intervju med Dagens Bygg & Fastighet. Läs mer
 • 221220 – God jul önskar Attacus Bygg Attacus Bygg Attacus Bygg tackar för ett fint år, där vi bland annat uppfört en helt ny butik för Ahlsell Östersund och nytt panthus och återvinning vid ICA Maxi Östersund. Läs mer

 

 

ATTACUSGRUPPEN

Attacusgruppen består av sju offensiva företag med stark förankring i Östersund och jämtländsk kultur. Dels kompletterar vi varandra i olika byggprojekt, dels anlitas vårt kunnande och våra resurser flitigt av andra byggare och beställare. Bolagen är specialister på sina områden inom byggbranschen; fastigheter, byggentreprenader, mark och anläggning, svets och smide, trästommetillverkning samt betongelementtillverkning.

 


Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB